PowerOffice WIN

kostgodtgjørelse ved hybel\brakke med/uten kokemuligheter er feil

Kostgodtgjørelse ved hybel\brakke med/uten kokemuligheter er feil. Hvorfor det? 

Svar: Årsaken er at feltet "overnattingssted" ikke er registrert.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse