PowerOffice WIN

Tilgang til web - versjonen

For at dere skal få tilgang til Web-versjonen av PowerOffice trenger vi følgende opplysninger fra dere

 - SQL Server (IP adresse og eventuelt instance)

- SQL Brukernavn

- SQL Passord

- SQL Database

- WebID

 Webid er en del av web-adressen kunden får utdelt. F.eks. Hvis webid er "poffice" så vil web-adressen bli: https://web.poweroffice.no/(WebID)

I tillegg til denne informasjonen så må kunden åpne for trafikk til/fra SQL-serveren sin fra følgende IP adresse: 80.89.41.90 (port 1433, hvis databasen bruker en annen port må dere åpne for denne porten)

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse