PowerOffice WIN

Feilmelding: PowerOffice klarte ikke å registrere kalenderkomponenten

I noen tilfeller så har brukeren fått følgende feilmelding etter installasjon på terminalserver

kalnenderkomponent.png

 

Denne feilmeldingen er typisk der det har gått feil mht registrering av rett komponent

Det som da må gjøres er å avreigstrere Codejock.Calendar.v13.1.0.ocx og registrere denne på nytt.

Dette må gjøres fra terminalserveren 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse