PowerOffice WIN

Feilmelding: CalendarEventObj

Om en bruker får følgende feilmelding når de starter PowerOffice og igjen når de går inn på kalenderen

CalendarEventObj.jpg 

så kan det være et tegn på at ikke alle komponentene har blitt korrekt registrert.

Her vil den beste løsningen være å kjøre csetup.exe på nytt.

For Windows vista/7 bør du kjøre csetup.exe som administrator.

Om det fortsatt ikke fungerer så kan du forsøke å registrere Codejock.Calendar.v13.1.0.ocx manuelt.
Filen er lokalisert under c:\program filer\PowerOffice 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse