PowerOffice WIN

Feilmelding: object ”Bin File” in Poweroffice primary filegroup full (37000)

Denne type feilmelding vil være mest vanlig for Microsoft SQLExpress 2005 eller eldre.

Her var det størrelsesbegrensning for hvor stor databasen kunne være.

Løsningen her vil være å oppgradere til nyere versjon av Microsoft SQL, eller kjøpe fullversjon av Microsoft SQL

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse