PowerOffice WIN

Feilmelding: Feilkode 90

En feilmelding av typen:

Feilkode: 90 (08S01)
Feilmelding: Feil i tilkobling
Kunde: xxxxxx (xxx-xx-xxxxx)
Vindu: Timeoversikt for Nantini Jeyakumaran
Henvisning: SqlClass.Go()
Rapportnr: 100
Tidspunkt: 22.11.11 15:43:43
Programversjon: 27
Server: Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
Klient: Windows XP Professional Service Pack 3 Build 2600
Terminal: Nei
Sql-server: Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.5000.00 (Intel X86) Express Edition with Advanced Services
Sql-instans: \SQLEXPRESS

Indikerer at brukeren har mistet kontakt med SQL servern. 

Dette kan skje hvis vedkommende har vert borte fra maskinene og noen av strøm spare funksjonene har slått inn.  

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse