PowerOffice WIN

Feilmelding: FM3 Unable to interpret SQL strukture

 

FM3_update_error.png

Dette er en typisk feilmelding som kommer av for lite rettigheter på SQL server.

Her bør det settes opp i Databaseoppsettet til PowerOffice en bruker med tilstrekkelige rettigheter.

databaseoppsett.png

Veldig ofte så ser vi at det er satt Windows Autentisering som er årsaken til denne feilmeldingen.

Her anbefales enten sa brukeren eller tilsvarende bruker med tilsvarende rettigheter 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse