PowerOffice WIN

Feilmelding: Windows cannot access på Terminalserver 2003

Om du får feilmeldingen: ”Windows cannot access the specified device, path, or file.  You may not have the appropriate permissions to access them.” på terminalserver, så kan løsningen være å avinstallere Windows componenten "Internet Explorer enhanced security Configuration". 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse