PowerOffice WIN

The remote Email (SMTP) server sent error = 550.5.7.1 Unable to relay for <fakturamottaker>

Feilmelding:

Det oppstod feil

Det oppstod flere feil!

Fakturaer som feilet blir liggende under arkfanen "Usendte fakturaer" og kan sendes på nytt senere.

Faktura <Fakturanr> feilet:
Error in this Message. The remote Email (SMTP) server sent error = 550.5.7.1 Unable to relay for <Fakturamottakers e-postadresse>
State = 75. Will try and send next email

.............................................................................................

Årsak /løsning:

Dersom dette gjelder alle fakturaer som forsøkes sendt, er dette antakelig årsaken:

E-post serveren som det forsøkes å sende fra (som er satt opp under E-postkontoer) tillater ikke utsending av epost. Det kan f.eks. være pga manglende brukernavn/passord på epostoppsettet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse