PowerOffice WIN

File C:\Program files (x86)\poffice\felels\etlogg.tps could not be opened.......

Løsning: Sjekk om databaseplasseringen står som "lokal". Skal være "Sentral".

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse