PowerOffice WIN

Zip Error

Zip Error

An error prevented zipping files to \\XXX\Poffice\Backup\backup_20140314_1234_PowerOffice.zip.
An internal errorcode of - 169 was reported.
If the error persists, delete the zip file and run the process again.

 

Løsningsforslag:

1) Det er for lite rettigheter til backup-området

2) Det er for lite plass på serveren til å lagre backup-filen

3) Området backupen forsøkes lagret til, eksisterer ikke

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse