PowerOffice WIN

Feilkode: 90 (37000) Feilmelding: Incorrect syntax near ')'

Feilkode: 90 (37000)
Feilmelding: Incorrect syntax near ')'.
Kunde: 
Vindu: Budsjett
Henvisning: SqlQueryClass.Go
Tidspunkt: 12.08.14 15:28:32
Programversjon: 27.09
Server: Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1)
Klient: Windows Vista Media Center Edition Build 7600
Terminal: Nei
Sql-server: Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) Standard Edition (64-bit)
Sql-instans: SQL

Query:
SEL
19052
,
19053
,
19054
,
19055

 

Årsak til feilmelding: Kunden her hadde forsøkt å kopiere budsjett fra ett år til et annet og fikk da feilmeldingen over. Det ligger en begrensning i PO (v. 28.5) på hvor mange kunder budsjett kan hentes inn på samtidig. Dette ble rettet i PowerOffice i etterkant. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse