Generelt

Reskontroserier

For å få bedre kontroll på mellomværende med kunder, leverandører og ansatte har Go har støtte for ubegrenset antall nummerserier på reskontroene.

I Go er disse forhåndsdefinert med hver sin respektive reskontro nummerserie, men kan endres etter eget ønske. Disse kan ikke overlappe hverandre. Skal numrene beholdes fra gammelt system må det kontrolleres at riktig nummerserie er definert før klienten tas i bruk.

Standard reskontrooppsett i Go er følgende:

1500 – Kunder (nummerserie 10000 – 19999)

2400 – Leverandører (nummerserie 20000 – 29999)

2910 – Ansatte (nummerserie 1 – 999)

Nummerserien 1000-9999 kan ikke benyttes da denne er låst til kontoplan.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse