Generelt om PowerOffice

Reskontroserier

For å få bedre kontroll på mellomværende med kunder, leverandører og ansatte har PowerOffice støtte for ubegrenset antall nummerserier på reskontroene.

I PowerOffice er disse forhåndsdefinert med hver sin respektive reskontro nummerserie, men kan endres etter eget ønske. Disse kan ikke overlappe hverandre. Skal numrene beholdes fra gammelt system må det kontrolleres at riktig nummerserie er definert før klienten tas i bruk.

Standard reskontrooppsett i PowerOffice er følgende:

1500 – Kunder (nummerserie 10000 – 19999)

2400 – Leverandører (nummerserie 20000 – 29999)

2910 – Ansatte (nummerserie 1 – 999)

Nummerserien 1000-9999 kan ikke benyttes da denne er låst til kontoplan.

Det er ikke mulig å føre direkte mot hovedbokskontoene 1500, 2400 og 2910 da disse er knyttet mot reskontro. Føringene må gjøres mot ett kunde-, leverandør- eller ansattnummer.

For import av åpne poster ved konvertering, les her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse