Regnskap

Importer registerfiler

Det kan være hensiktsmessig å importere diverse registre fra gammelt system fremfor manuell opprettelse av disse i Go.

Registrene bør ryddes før import som å fjerne duplikater, inaktive osv.

Vi anbefaler bruk av Excel for å lage importfilene.

Følgende registre kan importeres i Go:

Avdelinger

Kontakter

Produkter

Prosjekter

Aktiviteter

Kontoplan

Anleggsmidler

Se her for beskrivelser av filoppsett og eksempelfiler.

 

Importer avdelinger, kontakter, kontoplan, produkter, prosjekter

Meny > Import

Last opp «Standardimport». 

Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

 

 

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter registeret.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse