Regnskap

Definer finansinnstillinger

Meny > Innstillinger > Finans

Her redigeres klientens finansinnstillinger. De fleste av disse var mulig å definere ved opprettelse av klienten gjennom klientveilederen.

Generelt

Innstillinger_Finans_Generelt.png

 • Bokføringsvaluta står fast til NOK og kan ikke endres.
 • Regnskapsårets slutt skal i de aller fleste tilfeller settes til desember. Likevel er det mulig å overstyre dette, dersom din virksomhet har godkjenning fra myndighetene for avvikende regnskapsår (typisk for virksomheter som er sesongbaserte).
 • Rediger kontoer for valutagevinst og valutatap hvis ønskelig. Betaler virksomheten fakturaer i annet enn NOK vil det som oftest oppstå valutagevinst eller -tap ved oppgjør. Benyttes remitteringsfunksjonen i Go, føres gevinst eller tap automatisk mot kontoene som er angitt her. 
 • Fjern hake om virksomheten ikke er mva-registrert. Gjøres dette forsvinner mulighet for å legge inn MVA-nummer (org.nr) og MVA-periode. Les mer om fakturering og bilagsføring når klient er ikke er mva-registrert. MVA-nummer fylles vanligvis automatisk inn fra Foretaksregisteret ved opprettelse av klient dersom bedriften er mva-pliktig. Kan overstyres.
 • MVA-periode står standard til 2-månedlig. Må overstyres hvis bedriften benytter annen mva-periode.
 • Hvis klienten ikke skal rapportere skattemelding mva av type RF-0002 til Altinn, hvor mva-oppgjøret likevel skal posteres i Go, sett hake for "Bokfør mva-oppgjøret dersom klienten ikke er registrert for RF-0002".
 • Angi om klientmidler skal benyttes

 Bilagsføring

Innstillinger_Finans_Bilagsf_ring.png

 • Står hake i for «Foreslå konto automatisk», vil Go kontere faktura fra ny leverandør ved hjelp av Big Data. Kontoforslaget vil være den kontoen som oftest er benyttet mot denne leverandøren, på tvers av alle klienter i Go.
 • Hvis Go ikke skal foreslå konto automatisk ved hjelp av Big Data, kan standardkonto angis for kontering av faktura fra ny leverandør. 
 • Sett hake for hvilke dimensjoner som ønskes tilgjengelig i bilagsføringen. 
 • Detekter mistenkelige fakturaer: Når hake står i, vil det være mulig å svarteliste useriøse leverandører som sender «falske» fakturaer. Dette kan gjøres på kontaktkort for leverandør i fanen «Kjøp». Klienten vil også detektere leverandører som PowerOffice har svartelistet når hake står i. Hvis en leverandør er svartelistet, vil en rød banner komme som melding i bilagsbildet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse