Følg

Definer finansinnstillinger

MENY --> INNSTILLINGER --> FINANS

Her redigeres klientens finansinnstillinger. De fleste av disse var mulig å definere ved opprettelse av klienten gjennom klientveilederen.

  • Generelt

Bokføringsvaluta står fast til NOK.

Regnskapsårets slutt skal i de aller fleste tilfeller settes til desember. Likevel er det mulig å overstyre dette, dersom din virksomhet har godkjenning fra myndighetene for avvikende regnskapsår (typisk for virksomheter som er sesongbaserte).

Rediger kontoer for valutagevinst og valutatap hvis ønskelig. Betaler virksomheten fakturaer i annet enn NOK vil det som oftest oppstå valutagevinst eller -tap ved oppgjør. Benyttes remitteringsfunksjonen i Go, føres gevinst eller tap automatisk mot kontoene som er angitt her. 

Fjern hake om virksomheten ikke er mva-registrert. Gjøres dette forsvinner mulighet for å legge inn MVA kode og periode.

MVA kode fylles vanligvis automatisk inn fra Foretaksregisteret ved opprettelse av klient dersom bedriften er mva-pliktig. Kan overstyres.

MVA periode står standard til 2-månedlig. Må overstyres hvis bedriften benytter annen mva-periode.

 

  • Bilagsføring

Foreslå konto automatisk. Merk av og legg inn standardkontoen du ønsker skal skal oppgis som forhåndsutfylt standardkonto i bilagsføringen.

Merk av hvilke dimensjoner du ønsker skal være tilgjengelig i bilagsføringen. 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.