Regnskap

Opprett egendefinert mva kode

I mva-koderegisteret fins oversikt over alle tilgjengelige mva-koder i Go. Virksomheter som er kompensasjonsberettiget har i tillegg kompensasjonskoder (K-koder) tilgjengelig. Standard mva-koder i Go er forhåndsdefinert og ikke mulig å korrigere. 

For virksomheter som opererer med forholdsmessig fradrag for mva, kan egendefinerte mva-koder opprettes for postering med korrekt mva-beregning uten å splitte kostnaden i to føringer (fradragsberettiget/ikke fradragsberettiget). Dette er mulig for både ordinære koder og kompensasjonskoder.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Velg «Mva-koder» under kategorien regnskap.

Trykk «Legg til».

Innstillinger_mva-koder_legg_til_egendefinert.png

  • Angi ønsket kode til mva-koden. Koden vil få en «C» foran seg for å markere at den er egendefinert.
  • Gi mva koden et navn.
  • Legg inn beskrivelse hvis ønskelig
  • Velg hvilken standard mva kode den egendefinerte koden skal baseres på.
  • Legg inn fradragsprosent av fullt fradrag. Eksempel: Er 80 % av omsetningen eller arealet avgiftspliktig omsetning, så skal satsen her være 80 %. Go vil beregne og postere 80% fradrag for den inngående merverdiavgiften. Den mva'en det ikke skal føres fradrag for, vil bli lagt sammen med grunnlaget og postert mot angitt kostnadskonto. 
  • Trykk «Ok» for å lagre.

Koden opprettes med samme gyldighetsdato som mva-koden er basert på.

Justering av prosentsats for forholdsmessig fradrag

Ved endring/justering i det forholdsmessige fradraget, er det mulig å få mva-koden til å beregne og postere med ny prosentsats for forholdsmessig fradrag fra en gitt dato (gyldighetsdato).

Klikk på den egendefinerte mva-kodens navn og trykk «Legg til».

Innstillinger_mva-koder_legg_til_egendefiner_legg_til_ny_prosentsats_for_fradrag.png

Angi fra hvilken dato (gyldighetsdato) mva-koden skal beregne og postere med endret sats for forholdsmessig fradrag. 

Legg inn fradragsprosenten og trykk «Ok» for å lagre.

Merk: Det er ikke tillatt å opprette ny beregningssats med fra-dato som faller på samme dag eller tidligere enn siste posteringsdato hvor mva-koden er brukt.

Innstillinger_mva-koder_legg_til_egendefiner_legg_til_ny_prosentsats_for_fradrag_siste_postering.png

Det er tillatt å lage så mange gyldighetsdatoer på samme egendefinerte mva-kode som ønskelig.

I eksempelet over vil bilag med posteringsdato fra og med 01.01.1970 til og med 31.12.2022 bli beregnet og postert med 80% forholdsmessig fradrag ved bruk av denne mva-koden. Bilag med posteringsdato 01.01.2023 og fremover vil bli beregnet og postert med 75% forholdsmessig fradrag.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse