Regnskap

Opprett egendefinert mva kode

Her fins oversikt over alle tilgjengelige mva-koder i Go. Standard mva-koder i Go er forhåndsdefinert og ikke mulig å korrigere. For virksomheter som opererer med forholdsmessig fradrag for mva, må egendefinerte mva-koder opprettes til bruk for slike typer fradrag.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Velg «MVA-koder» under kategorien regnskap.

Trykk «Legg til»:

  •  Angi mva kode. Koden vil få en «C» foran seg for å markere at den er egendefinert.  Det kan være hensiktsmessig å sette årstallet som kode (eks C2016) da det forholdsmessige fradraget ofte justeres hvert år. Fradragsprosenten kan ikke endres på en allerede opprettet mva-kode som betyr at ny kode må lages for hvert år det er endring i fradraget. Det vil da være enkelt å se hvilket år koden tilhører.
  • Gi mva koden et navn.
  • Velg hvilken standard mva kode den egendefinerte koden skal baseres på.
  • Legg inn fradragsprosent av fullt fradrag. Eksempel: Er 78 % av omsetningen eller arealet avgiftspliktig omsetning, så skal satsen her være 78 %. Du vil da få fradrag for 78 % av den inngående merverdiavgiften. 
  • Legg inn beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Ok».

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse