Følg

Opprett egendefinert mva kode

Her fins oversikt over alle tilgjengelige mva-koder i Go. Standard mva-koder i Go er forhåndsdefinert og ikke mulig å korrigere. For virksomheter som opererer med forholdsmessig fradrag for mva, må egendefinerte mva-koder opprettes til bruk for slike typer fradrag.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «MVA koder» under kategorien regnskap.

Trykk «Legg til».

Angi mva kode. Koden vil få en «C» foran seg for å markere at den er egendefinert.

Det kan være hensiktsmessig å sette årstallet som kode (eks C2016) da det forholdsmessige fradraget ofte justeres hvert år. Fradragsprosenten kan ikke endres på en allerede opprettet mva-kode som betyr at ny kode må lages for hvert år det er endring i fradraget. Det vil da være enkelt å se hvilket år koden tilhører.

Gi mva koden et navn.

Velg hvilken standard mva kode den egendefinerte koden skal baseres på.

Legg inn fradragsprosent av fullt fradrag. Eksempel: Er 78 % av omsetningen eller arealet avgiftspliktig omsetning, så skal satsen her være 78 %. Du vil da få fradrag for 78 % av den inngående merverdiavgiften. 

Legg inn beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Ok».

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.