Regnskap

Definer reskontro nummerserier

I PowerOffice er det mulig å opprette ubegrenset antall reskontroserier. Det er også mulig å redigere på eksisterende reskontroserier, forutsatt det ikke er registrert kontakter eller transaksjoner på disse.

 

Se også denne video som viser hvordan du kan sette opp ulike nummerserier på reskontro

Det kan ikke være registrert kontakter på reskontro som skal ha helt ny nummerserie. Det kan ikke være registrert transaksjoner på reskontro der hovedbokskonto skal endres. Det er ikke mulig å føre direkte på hovedbokskontoer som er knyttet til ansatt-, kunde- eller leverandørreskontroer.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Reskontro nummerserier» under kategorien regnskap. Trykk «Legg til nummerserie» for å opprette ny, eventuelt trykk på eksisterende reskontronavn for å redigere:

  • Angi navn på nummerserie.
  • Velg type reskontro fra nedtrekksmeny (ansatt, kunde eller leverandør).
  • Angi laveste og høyeste nummer i nummerserie. Denne kan ikke overlappe en eksisterende nummerserie.
  • Velg hovedbokskonto reskontro nummerserie skal føres mot. Ulike nummerserier kan føres mot samme hovedbokskonto. Trykk «Ok».

Reskontro_nummerserier.png

Når flere reskontroserier er opprettet med samme reskontro type (kunde, leverandør eller ansatte), angi hviken reskontroserie som er ønsket som standard for denne reskontro typen med radioknapp under kolonnen «Standard».

Standard reskontro nummerserie vil være den nummerserien som:

  • blir foreslått ved manuell opprettelse av kontakt.
  • reskontronummer vil bli opprettet i, hvis det importers reskontronummer utenfor opprettet nummerserie(r) og der ikke er treff på ekstern kode.
  • nye leverandører automatisk blir opprettet i, når første faktura ankommer fakturamottaket (reskontro type leverandører).

 Reskontro_nummerserier_standard_nummerserie.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse