Regnskap

Opprett valutaer

Dersom bedriften sender eller mottar faktura i en annen valuta enn NOK, må aktuell valuta spesifiseres her for å gjøres tilgjengelig i Go. Kursene oppdateres daglig mot Den europeiske sentralbank. Kurs på angitt bokføringsdato benyttes ved postering og omregnes til norske kroner. Ved innbetaling (OCR) og utbetaling (remittering) posteres valutagevinst/-tap automatisk mot angitt konto under finansinnstillingene.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Velg «Valutaer» under kategorien regnskap.

(Ble fremmed valuta angitt i klientveilederen, vil denne/disse allerede ligge her.)

Legg til ønsket valuta og trykk «Ok».

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse