Regnskap

Importer budsjett

Skal budsjett importeres i Go må det lages en importfil for innlesning. Budsjettimporten har støtte for innlesning per avdeling.

Vi anbefaler bruk av Excel for å lage importfilen(e).

Se her for beskrivelse av filoppsett, innhold og eksempelfil.

Åpne meny og velg «Budsjett».

Trykk «Importer budsjett».

Her er det mulig å laste ned en eksempelfil. Denne genereres ut fra klientens kontoplan og vil inneholde alle opprettede resultatkontoer. Trykk «Eksempel importfil».

  • Velg året budsjettet gjelder og gi budsjettet et navn.
  • Velg budsjettansvarlig . Budsjettansvarlig må være registrert som ansatt på klienten for å kunne velges.
  • Velg eventuelt avdeling.

NB! Felter merket med * er obligatoriske. Merk at saldoene skal stå uten fortegn. Det vil si; kontoer som normalt skal ha saldo til kredit (inntekter) skal ikke ha minus foran saldoen.

Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere.

Trykk «Ok».

Budsjettet er nå lest inn og er tilgjengelig for sammenligning i resultatrapporten.

Les mer om budsjett her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse