Faktura

Slett tilbudsutkast

Hvis et utkast av et tilbud skal slettes, kan dette enkelt gjøres ved å trykke "Slett" i menyen Salg -Tilbud - Utkast.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse