Regnskap

Avskriv saldo på reskontro

På en reskontro i Go er det mulig gjøre føringer direkte. Dette kan være nyttig hvis det fins små differanser som skal føres bort, eller det skal gjøres en tapsføring o.l.

Merk: Datofilteret må stå til dagens dato eller senere for å få aktivert "Avskriv"-knappen.

Marker en eller flere linjer på samme reskontro.

Rapporter_reskontro_merk_post_for_f_ring.PNG

Trykk så på knappen "Avskriv"

Rapporter_reskontro_konteringsinfo.PNG

Her kan det legges inn dato, konto, mva-kode, mva-spesifikasjon, avdeling, prosjekt og en beskrivelse. Er det ønskelig å legge ved et vedlegg til føringen, kan denne lastes opp her. Det er ikke mulig å endre beløp. Trykk så "Ok". Posteringen blir gjort og posten blir matchet på reskontro.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse