Regnskap

Avskriv saldo på reskontro

På en reskontro i Go kan man gjøre føringer direkte. Dette kan være nyttig hvis man har små differanser man ønsker å føre bort, eller man kan også gjøre tapsføringer ol.

Merk: Datofilteret må stå til dagens dato eller senere for å få aktivert "Avskriv"-knappen.

Marker en eller flere linjer på samme reskontro.

 

Trykk så på knappen "Avskriv"

Her kan det legges inn dato, konto, mva kode, avdeling, prosjekt og en beskrivelse. Ønsker man å legge ved et vedlegg til føringen kan denne lastes opp her. Det er ikke mulig å endre beløp. Trykk så "Ok". Posteringen blir gjort og posten blir matchet på reskontro.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse