Følg

Definer purring og inkasso

Oppsett for purring og inkasso gjøres på følgende meny:
Innstillinger - Salg - Purring og inkasso 
Her aktiverer du hvert enkelt punkt du ønsker å bruke i klientens betalingsoppfølging.


Automatisk påminnelse via e-post uten gebyr
I eksempelet over er det satt opp automatisk påminnelse via e-post som sendes ut når fakturaen er forfalt med 5 dager. Her vil det ikke legges til gebyr.

Purring og inkasso med renter og gebyr
Videre kan du velge hvilke steg i betalingsoppfølgingen du ønsker å aktivere. Her settes også opp hvilket gebyr som skal legges til samt hvilken konto dette skal gå mot. Av betalingsbetingelser foreslås | Netto 14 dager | som standard men dette kan overstyres. Av leveringsmåte kan du velge mellom e-post og utskrift. Om du eksempelvis har valgt at 1. betalingspåminnelse skal gå ut pr e-post, kan du overstyre dette på enkelte kunder under meny: | Kontakter | Rediger kontakt | Purringer |
Dersom du ønsker at purringene skal sendes ut automatisk, kan dette slås på for hver enkelt av handlingene.

Velg så om fordringer skal renteberegnes, da med sats og konto som rentene skal føres på. 
Dersom du ønsker at kopi av originalfaktura skal vedlegges på purring, kan dette slås på her.

Standard satser som er lagt inn i systemet er maksimumsatsene i henhold til "Forskrift i inkassoloven".

E-postmal for utsending av påminnelser pr e-post 

Dersom du ønsker å se på e-postmalen som benyttes for utsending pr e-post, kan du lese mer her

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.