Regnskap

Arkiver produkt

Produkter som ikke lenger selges/er i sortiment kan arkiveres ved å merke produktet i menyen Meny - Produkter og trykke på knappen «arkiver», samt «ok» for å bekrefte arkiveringen.

 

Produktet legger seg i arkivet og kan reaktiveres hvis ønskelig.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse