Regnskap

Legg til produktgruppe

Det kan være hensiktsmessig å gruppere produktene for å få en bedre oversikt. Dette gjøres ved bruk av produktgrupper. Mer informasjon om hvordan produktgrupper opprettes finnes her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse