Generelt om PowerOffice

Dashboard

Dashboardet er selve hjertet i PowerOffice Go. Det er det første som vises etter innlogging, og det nås alltid enkelt ved å trykke på PowerOffice-ikonet øverst til venstre for klientvelgeren.

Informasjonen på Dasboardet gir et raskt øyeblikksbilde over selskapets status. Hvilken informasjon som ønskes vist på Dashbordet er valgfritt. Det bygges opp av ulike Widgets/grafer. Denne oppbyggingen er individuell for den enkelte bruker, - på den enkelte klienten. Det finnes en lang rekke Widgets å velge blant, avhengig av hvilke rettigheter brukeren har. 

Fra de fleste widgets kan en gå direkte videre inn i hovedtabellen som ligger bak oppslaget i visningen. Trykk på f. eks den blå ringen i kundefordringer, og gå direkte til rapporten kunderreskontro.

 
Tilgjengelige widgets finner du nede til venstre i dashboardet under knappen  "Dashboard oppsett". Flytt enkelt de ulike Widgets frem og tilbake, eller endre rekkefølge på de, med "drag-and-drop"-funksjonen.  

Rekkefølgen kan også enkelt endres ved "drag-and-drop" når du står i selve dashbordet. 

 

Widgeten Bankinnskudd viser reel saldo på bankkontoen. Dette fordrer at det er lest inn oppdatert bankavstemmingsfil fra banken.  Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse