Generelt om PowerOffice

Brødsmulesti

 

Brødsmulestien i Poweroffice Go står alltid med blå tekst som øverste linje under klientnavnet. 

Gå enkelt frem og tilbake i stien ved å trykke på punktene i stien. Du kan også gå tilbake til forrige steg i stien med å trykke ESC-tasten på tastaturet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse