Generelt

Abonnement

Aktivering av abonnement. 
Aktivering av abonnement gjøres via Innstillinger -> System -> Abonnement. Les mer om dette her.
NB! Det er bare Administrator som har tilgang til funksjonen Abonnement.

Hvis det er ønskelig med flere funksjoner enn Regnskap, så utvides abonnementet ved å trykke på "Abonner".

 

 

Endre betalingsmåte
Abonnementet kan betales med betalingskort eller faktura til klient. Betalingsmåte kan endres via linken "Endre Betalingsmåte".

 

Rediger abonnementsdetaljer
Hvis det er ønskelig å endre f.eks Administrator eller e-postadressen hvor fakturaen blir sendt, så gjøres dette via Abonnementsdetaljer.

  

Avbryt abonnement
Abonnementet avbrytes ved å trykke "Avbryt".

 

Vis forbruk

Via "Forbruk" er det en fin oversikt over månedens forbruk.

 

Faktureringshistorikk
Via faktureringshistorikk får man oversikten over alle fakturaer som er tilsendt klienten som gjelder månedlig abonnement.

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse