Regnskap

Firmainnstillinger

Firmainnstillinger legges inn under Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger:

  • FIRMA

Her registreres firmanavn, kontaktopplysninger, organisasjonsnummer og bransjeopplysninger.

  • ADRESSE

Angi selskapets post- og leveringsadresse.

  • FAKTURAMOTTAK

Det er to måter å motta elektroniske faktura på, via EHF og e-post. Vi anbefaler at begge metodene tas i bruk.

EHF
I Go er det svært enkelt å registrere selskapet som mottaker av EHF-faktura. Huk av for «Motta faktura og purringer som EHF» og fyll inn kontaktperson, telefon og e-post. Virksomheten blir da automatisk registrert i ELMA-registeret, og er umiddelbart klar for å kunne motta EHF-faktura (angitt kontaktperson vil motta en e-post som bekrefter registreringen). Hvis virksomheten allerede er registrert i ELMA-registeret som EHF-mottaker i et annet regnskapssystem, vil du bli varslet om dette i Poweroffice. Denne andre registreringen må slås av før det kan angis EHF-faktura skal sendes til Poweroffice. 

 - Ved mottak av faktura på EHF angis også hvordan fakturaen ønskes foreslått kontert. I dette bildet angis oppsett som skal være standard for hele selskapet, men oppsettet kan fravikes pr leverandør. 

             

 - Standardkonto: Faktura konteres etter angitt standardkonto på leverandørkortet (og standardkontoens angitte mva-kode).

 - Grupper på mva sats: Faktura konteres etter angitt standardkonto, men deles opp per mva-sats angitt i faktura. Eksempel: 25% mva vil få mva-kode 1, uavhengig hvilken mva-kode som er knyttet til angitt standardkonto.

 - Grupper på produkt: Første faktura fra en ny leverandør konteres basert på big data (hvis aktivert), eller angitt standardkonto. Konteringen deles opp med én konteringslinje per fakturerte produkt/varelinje. Hvis konteringslinjene angis med et produkt (lenkes mot et produkt i klientens produktliste), og/eller en annen kostnadskonto enn standardkonto, vil Go huske denne konto til neste gang det mottas faktura fra samme leverandør (Fakturaen må posteres for at dette skal bli lagret). 

E-post
For å kunne motta elektroniske fakturaer og bilag på e-post, huk av for «Motta fakturaer og purringer på e-post». Fyll inn ønsket epost-adresse i feltet «Faktura e-post». Vanligvis benyttes virksomhetens navn eller organisasjonsnumme, som for alle selskap etterfølges av @faktura.poweroffice.net. 

  • ALTINN

Legg til datasystem-id og passord for kommunikasjon mot Altinn. Dette er nødvendig for å sende inn og motta a-meldinger, inntektsmeldinger og skattekort, samt for å sende inn mva-oppgaver. 

Les mer her om hvordan man oppretter datasystem-ID og passord i Altinn: www.altinn.no. Gå til Profil --> Avanserte Innstillinger, og scroll ned til "Registrer datasystem". Legg til Poweroffice Go.

  • BANK

Angi bedriftens bankkontonummer som benyttes til inn- og utbetalinger (driftskonto). Bankkontoer må først opprettes via Meny > Innstillinger > Bankkontoer.

"Bruk BankID for å godkjenne alle betalinger" gjelder hvis det ikke benyttes Regnskapsgodkjent betaling. Hvis betalingene skal ettergodkjennes i nettbanken kan selskapet velge om det skal benyttes BankID eller passord ved godkjenning av betalinger. Hvis det benyttes regnskapsgodkjente betalinger vil det alltid være krav om bruk av BankID. 

  • KONTAKTER

Benyttes for å registrere opplysninger om selskapets kontaktpersoner: Legg inn navn, telefon, e-post, fødselsår og personens rolle i selskapet.

  • SIKKERHET

Ved å hake av her kreves det at alle brukere som skal ha tilgang til denne klienten ha aktivert tofaktorautentisering (2FA). Brukere uten tofaktorautentisering aktivert vil ikke få tilgang til klienten. 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse