Regnskap

Firmainnstillinger

Firmainnstillinger legges inn under Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger > Firmainnstillinger.

 

Oppsett E-faktura

Det er to måter å motta elektroniske faktura på, via EHF og e-post.

EHF
I Go er det svært enkelt å registrere seg som mottaker av EHF-faktura. Huk av for «Motta faktura og purringer som EHF» og fyll inn kontaktperson, telefon og e-post. Virksomheten blir da automatisk registrert i ELMA-registeret og er umiddelbart klar for å kunne motta EHF-faktura (angitt kontaktperson vil motta en e-post som bekrefter registreringen). Vi anbefaler våre brukere å benytte seg av EHF-faktura.

Kontroller at virksomheten allerede ikke er registrert i ELMA-registeret som mottaker i et annet regnskapssystem. I så fall må det vurderes oppsigelse av ELMA-registreringen fra det andre regnskapssystemet ved overgang til GO, ettersom det ikke er mulig å være registrert som mottaker av EHF fra to separate regnskapssystemer samtidig. Sjekk her om virksomheten allerede er registrert i ELMA. Det vil komme feilmelding i Go hvis virksomheten allerede er registrert via et annet system.

E-post
For å kunne motta elektroniske fakturaer og bilag på e-post, huk av for «Motta fakturaer og purringer på e-post» og fyll inn ønsket epost-adresse i feltet «Faktura e-post». Vanligvis benyttes virksomhetens navn eller en forkortelse, etterfulgt av @faktura.poweroffice.net. Valgt epost-adresse for inngående faktura må ikke finnes fra før. Bilagene som sendes til denne adressen må være i pdf-format.

Informer alle nødvendige forretningsforbindelser om nytt bilagsmottak!

 

Oppsett mot Altinn
Legg til datasystem-id og passord for kommunikasjon mot Altinn.

Dersom man allerede har sendt inn momsmelding fra Go Regnskap, så vil feltene allerede være utfylt.

Les mer her om hvordan man oppretter datasystem-ID og passord i Altinn:

www.altinn.no Gå til Profil --> Avanserte Innstillinger og scroll ned til Registrer datasystem. Legg til Poweroffice Go. 

 

Angi driftskonto
Bedriftens bankkontonummer som benyttes til inn og utbetalinger (driftskonto) angis via Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger > Firmainnstillinger.  

Bankkontoer må først opprettes via Meny > Innstillinger > Bankkontoer.

 

Kontakter
Legg inn ønskede kontakter i firmaet ved å trykke "Legg til kontakt".

 

Rediger Firmainformasjon
Det er enkelt å redigere firmainformasjonen ved å gjøre ønsket endring og trykke "Oppdater".

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse