Regnskap

Lokasjoner

Lokasjoner opprettes via Meny > Innstillinger > Lokasjoner.

Legg til lokasjon
Lokasjon opprettes ved å trykke "Legg til".

 

 

Rediger lokasjon
Lokasjonen redigeres ved å trykke på ønsket lokasjon.

Slett lokasjon
Lokasjonen slettes ved å markere ønsket lokasjon. Det er ikke mulig å slette lokasjoner som har vært i bruk. Alternativet er å fjerne hake for "Aktiv".

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse