Regnskap

Utgiftstyper

Utgiftstyper brukes i forbindelse med registrering av reiseregninger og utlegg. Innstillinger for dette finnes via Meny > Innstillinger > Regnskap > Utgiftstyper.

Legg til utgiftstyper
Det er mulig å legge inn egne utgiftstyper via knappen "Legg til". Her velges det hvilken konto utgiftstypen skal knyttes til, og om den skal brukes til Utlegg og Reiseregning eller en av delene.

Rediger utgiftstyper
Redigering av utgiftstypen gjøres ved å trykke på navnet på utgiftstypen.

Slett utgiftstypen
Det er mulig å slette utgiftstyper som ikke har vært i bruk. Dette gjøres ved å markere utgiftstypen og trykke "Slett".

Hvis utgiftstypen har vært i bruk, er løsningen å fjerne hakene for Utlegg og Reise.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse