Mobil

Utlegg/bilag

PDF-import
Man kan importere PDF-filer for bruk i Go Mobile ved å åpne filene på mobilen og trykke på «del»-ikonet. Man vil da få opp valg for deling. Velg importer med Go Mobile. Dette vil åpne Go Mobile og kopiere PDF-filen inn i databasen. PDF-filen vil da bli tilgjengelig for opplasting til dokumentsenter og for bruk til vanlige bilag.

Bilag
I listen over bilag kan man markere de man ønsker å sende inn, eventuelt alle ved å trykke på en knapp oppe til venstre i skjermbildet. Når minst ett bilag er valgt vil en knapp dukke opp nede i skjermbildet med mulighet for å sende inn de valgte bilag. Dersom man ønsker å sende inn kun ett bilag, kan man sveipe bilaget til venstre og trykke send. Her kan man også slette bilaget.

Manuelt bilag
Bruker skal kunne sende inn et manuelt bilag med bilde, dato og beskrivelse.
Hendelsesforløp:
Dersom bruker ikke allerede er i fanen «Bilag», må bruker velge fanen «bilag».
Bruker trykker på knappen «+» (Grønn, rund knapp)
En liste med tilgjengelige bilagstyper presenteres.
Bruker trykker på valget «Manuelt bilag»
Nytt skjermbilde presenteres, og kamera åpnes automatisk.
Se Kamera
Bruker tas tilbake til skjermbilde for nytt manuelt bilag.
Bruker kan skrive inn en beskrivelse av bilaget og velge dato.
Bruker trykker ferdig, og tas tilbake til fanen «Bilag».

Bankbilag
Bruker skal kunne sende inn et bankbilag med bilde, dato og beskrivelse.
Hendelsesforløp:
Samme som for «Manuelt bilag».

Kreditnota
Bruker skal kunne sende inn en kreditnota med bilde, dato, beløp, valuta, prosjekt og beskrivelse.
Hendelsesforløp:
Samme som for «Manuelt bilag»
I tillegg kan bruker taste inn et beløp, og velge en valuta fra klientens støttede valuta. Dersom bruker velger en annen valuta, vil appen gjøre et kjapt kall mot server for å hente riktig valutakurs. Denne hentes med utgangspunkt i datoen som er valgt for bilaget. Valutakursen vil også vises, og kan endres dersom bruker mener den er feil. Bruker kan også velge et prosjekt fra en liste av tilgjengelige prosjekter.

Faktura
Bruker skal kunne sende inn et fakturabilag med bilde, dato, beløp, valuta, prosjekt og beskrivelse.
Hendelsesforløp:
Samme som for «Kreditnota».

Utlegg
Bruker skal kunne sende inn et utlegg med bilde, dato, betalingsmåte, beløp, valuta, type, prosjekt og beskrivelse.
Hendelsesforløp:
Samme som for «Kreditnota»
I tillegg kan bruker velge betalingsmåte fra en liste over gyldige alternativer. Her vil også eventuelle firmakort være listet opp. Bruker velger type bilag, også dette fra en liste over tilgjengelige bilagstyper.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse