Mobil

Timeregistrering i App

Time gir oversikt og mulighet for å registrere timer. Denne funksjonaliteten er også støttet i Apple Watch.

Ukeoversikt
I toppen av skjermbildet finnes en ukeoversikt som viser hvor mange timer som er registrert på hver dag. Her kan man velge en dag for å se detaljer om timene, og registrere nye timer. Denne kan sveipes horisontalt for å bytte mellom ukene. Øverst til venstre i skjermbildet har vi et kalenderikon som åpner et nytt skjermbilde der man kan velge dato.

Dagsoversikt
Under ukeoversikten kan vi se detaljene for den valgte dagen. Her kan vi legge til nye timer ved enten å starte en stoppeklokke, skrive inn timer direkte på eksisterende linjer, eller legge til helt nye linjer. Dersom man bruker samme linje ofte kan man sette den som favoritt ved å sveipe den til venstre og trykke på stjernen. Her vil det også være mulig å slette timene.

Legge til nye timer
Trykk på den runde, grønne knappen i bunnen av skjermbildet. Et nytt skjermbilde presenteres. Her vil man kunne legge til de aktuelle dimensjonene som de er satt opp på klienten. Som minimum må aktivitet og varighet oppgis.

Apple Watch
Her vises kun dagens timer og de som er favoritter. Velg timedimensjonen man vil endre på, og juster til ønsket tid. Trykk lagre.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse