Mobil

Chat med annen bruker via mobil

Det er mulig å chatte med andre brukere fra mobilklienten ved å velge følgende meny

   

Velg hvilken bruker du ønsker å chatte med ved å gå på pluss-tegnet og deretter søke etter bruker:

 

Finne en samtale
Chat-fanen har en liste over de samtaler man allerede har startet. Man kan søke i listen for å finne ønsket samtale, eller for å starte en samtale med en ny kontakt. Samtaler med uleste meldinger er uthevet.

Føre en samtale
Gå inn på en samtale og skriv i meldingsfeltet. Man kan trykke på lenker til nettsider, og disse vil da åpnes i et nettleservindu. Det er full støtte for emoji. Om man har en Apple Watch, kan man også føre samtaler på klokken ved hjelp av diktering, emoji eller ferdige fraser definert under innstillinger. 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse