Mobil

Autoriser betalinger via mobil

Man kan autorisere betalinger ved å velge fanen betalinger og markere de betalingene man vil autorisere. Før de blir autorisert vil et popup-vindu be om bekreftelse på at man virkelig ønsker å autorisere dette antall betalinger.

Se detaljer
Ved å gå inn på hver enkelt betaling, kan man se bilagene og de andre detaljene for betalingen. Appen laster ned de 3 første sidene automatisk. Etterhvert som man blar seg nedover, vil evt. resterende sider bli lastet underveis.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse