Mobil

Godkjenne betaling i app

I denne artikkelen kan du lese om hvordan man godkjenner betalinger via mobilappen og hvordan man definerer varslingsinnstillinger for betalinger. Du kan også lese om forutsetninger for bruk av funksjonaliteten.

Forutsetninger 

For å kunne godkjenne betalinger via appen, må brukeren først ha bekreftet sin identitet med BankID på web. Det gjøres ved å trykke på profilsymbolet og knappen "Verifiser identitet".

For å kunne se betalinger for en aktuell konto må i tillegg følgende forutsetninger være oppfylt:

  • Brukeren må ha tilgang til klienten.
  • Brukeren må ha full tilgang til Betalinger i rollen sin.
  • Brukeren må ha en aktiv betalingsgodkjenning på kontoen.
  • Betalingene kan ikke ligge på vent på web, de må være aktive.
  • Det må være registrert en utbetalingstjeneste på bankkontoen.

Godkjenning av betalinger

I menyen "Betalinger" i appen vil du se alle betalinger som ligger klare til godkjenning for kontoer du har tilgang til, på tvers av klienter. Her vil det være mulig å godkjenne betalinger for ulike klienter, uten å måtte skifte klient i innstillingene først.

Klientene vil ligge i alfabetisk rekkefølge, men klienter som har betalinger med passert forfallsdato vil alltid være øverst. Betalingene under hver konto ligger i rekkefølge etter forfallsdato.

Trykk på aktuell klient og utvid aktuell konto. Marker betalingene som skal godkjennes og trykk "Betal". Du vil deretter måtte bekrefte godkjenningen med enten BankID, passord, 4-sifret kode eller biometri, alt etter hva som er satt opp på den aktuelle kontoen og overordnet i appen.

Trykk på pila til høyre for betalingslinjene for å se en PDF av fakturaen. PDF vil ikke fremkomme ved eksempelvis betaling av lønn, reskontroutbetalinger eller betalinger fra API som ikke har PDF tilknyttet.

Det er ikke mulig å godkjenne betalinger på tvers av kontoer eller klienter i samme handling. Dette må gjøres i flere omganger, siden hver godkjenning genererer én utbetalingsfil til banken. I en slik fil kan det kun angis én utbetalingskonto.

Foreløpig er det ikke mulig å godkjenne Sbanken-betalinger i appen. 

Varslinger

Dersom varslinger er aktivert på appen, vil man motta push-varsling hver gang en ny betaling er klar for godkjenning fra en konto du har tilgang til. Via varslingsinnstillingene i appen kan man definere hvilke klienter man ønsker å motta varslinger for, eventuelt slå av for alle om man ikke ønsker varsel.

 

Les mer om å sette opp betalinger her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse