Følg

Oppdatering av KID

Ved import av fakturajournaler eller åpen post liste kunder, der fakturaene er importert med feil, korrupt eller manglende KID, kan disse oppdateres med en import.

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [InvoiceCids]. Begge kolonner er påkrevd og må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_kid.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppdaterer KID-numrene.

Import_standardimport_kid_importer_kid.png

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.