Regnskap

Oppdatering av KID

OBS: denne funksjonen gjelder kun for kundefakturaer og ikke inngående/leverandørfakturaer. 

Ved import av fakturajournaler eller åpen post liste kunder, der fakturaene er importert med feil, korrupt eller manglende KID, kan disse oppdateres med en import.

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [InvoiceCids]. Begge kolonner er påkrevd og må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

Er KID-nummeret over en viss lengde og/eller inneholder ledende nuller, bør kolonnen for KID i importfilen være formattert til tekst for at ikke Excel skal gjøre tallene om til eksponentielle tall og/eller fjerne ledende nuller.

Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_kid.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppdaterer KID-numrene.

Import_standardimport_kid_importer_kid.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse