Regnskap

Korriger bilag

Når en bruker har mottatt faktura for godkjenning, har vedkommende mulighet til å korrigere bilaget hvis det er gitt tilgang til dette for brukerens rolle i rollestyringen.

Det er kun mulighet for korreksjon på konteringslinjene ved fakturagodkjenning på nivå en og to. Selve bilagshodet vil være låst for korrigering.

Fakturagodkjenning_korriger_bilag.png

Er det aktivert for kontrollør i fakturagodkjenningen, vil denne ha mulighet for å endre alle felter i bilaget før postering.

Det anbefales å ha kontrollør aktivert hvis fakturagodkjennere har mulighet til å korrigere bilag.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse