Faktura

Legg til vedlegg

Det er mulig å sende vedlegg med vanlige og repeterende fakturaer. Klikk og velg (eventuelt dra og slipp) ønsket dokument i feltet for fakturavedlegg. Vedlegget lastes så opp.

 

 

 

For utgående epost, begrenses størrelsen av vedlegg til 9Mb (totalt for alle vedlegg). Årsaken til dette er at maks størrelse som er mulig å sende ut gjennom epostformidler er totalt 10Mb (inkludert tekst i eposten + at vedleggene blir noe større når de "konverteres til epost").
For EHF er maks vedleggstørrelse 50Mb per vedlegg, 100 MB totalt for hele forsendelsen. Å sende EHF med total størrelse på over 50 MB kan likevel være risikabelt, da ikke alle mottakere kan motta EHF'er over en slik størrelse. Er total vedleggsmengde over 50MB, bør det undersøkes om mottakende system kan motta EHF'er av en slik størrelse.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse