Faktura

Bulkfakturer ordrebekreftelser

Er det ønskelig å fakturere ordrene samlet dvs bulkvis, kan dette gjøres ved å trykke "Bekreft" i stedet for "Send" ved oppretting av ordren. På denne måten slipper medarbeideren å legge inn fakturadato for hver produserte faktura. 

 

 

Ordrene vil nå lagres under menyen Fakturaer - Bekreftet. Marker alle fakturaforslagene ved å holde inne SHIFT-knappen og trykk "Send" for å fakturere alle, eller hold inne CTRL-knappen for å plukke et utvalg av fakturaer. Velg fakturadato og klikk "OK" for å fakturere. I denne menyen er det også mulighet for å forhåndsvise enkeltfakturaer eller slette dem hvis ønskelig.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse