Regnskap

Manuell eksport av saldobalanse til årsoppgjørsprogram

I Go er det mulig å manuelt eksportere saldobalanse for følgende årsoppgjørsprogrammer.

  • Finale 
  • Maestro
  • Akelius (Wolters Kluwer)

I rapporten Saldobalanse, trykk på del-knappen og velg årsoppgjørsprogram.

Eksporter_saldobalanse.png

Go lager da en saldobalanseoppstilling i et format som manuelt kan importeres direkte i valgt årsoppgjørsprogram.

Merk: Alle tre årsoppgjørsprogrammene er i dag integrert med Go via API, for sømløs overføring av data (inkl. saldobalanse). Anbefaler derfor å benytte denne løsningen fremfor manuell overføring.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse