Regnskap

Slett import

Det er mulig å slette importen som hvis importfilen fortsatt ligger i menyen Utkast. Dette gjøres ved å markere filen og trykke "Slett".

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse