Regnskap

Importerbare bilagstyper og filformater

Dette er en oversikt over noe av det som kan importeres i Go, og i hvilke formater.

Arbeidsforhold
Benyttes ved import av arbeidsforhold fra tidligere lønnssystem ved oppstart av Go Lønn. Hent sist innsendte A02 melding fra gammelt lønnsystem og importer denne her. De ansatte må være opprettet på forhånd.

Les mer her.

Avtalegiro-oppdrag
Benyttes ved import av eksisterende avtalegiro-oppdrag. Les mer om dette her.

Banktransaksjoner
Benyttes ved manuell import av bankavstemmingsfiler som er lastet ned fra nettbank. Det er bygget støtte for filformater fra de fleste norske banker. Go kjenner selv igjen filformatet så dette trengs ikke å velges.

Bilagsjournal
Benyttes for manuell import av bilagsjournaler fra eksterne systemer for postering i Go.

Tilgjengelige formater:
- Mamut GBAT10-import
- Visma Business
- Visma Contracting
- Visma DI-XML
- Visma Global fakturajournal

Les mer om hvilke bilagstyper som kan importeres i de ulike formatene.

Innbetalinger
Benyttes hovedsakelig for manuell import av OCR innbetalinger med KID i Netsformat.

Tilgjengelige formater:
- Camt.054 Credit (innbetalinger Iso20022)
- OCR fra bank (OCR innbetalinger med KID i Netsformat)
- Svea finans innbetalinger (kundeinnbetalinger factoring)

Kassejournal
Benyttes for import av kassebilag.

Tilgjengelige formater:
- InfoEasy kassejournal
- Navision
- Visma Business / Visma DI

Les mer for eksempelfil og filbeskrivelse.

Lønnsgrunnlag
Benyttes for å importere lønnsgrunnlag for lønnskjøring i PowerOffice Go.

Tilgjengelige formater:
- Huldt & Lillevik
- PowerOffice Win

Les mer for eksempelfil og filbeskrivelse.

Lønnsjournal
Benyttes dersom du har kjørt lønn i eksternt lønnssystem.

Tilgjengelige formater:
- Huldt & Lillevik
- Visma Avendo
- Visma Lønn

Les mer for eksempelfil og filbeskrivelse.

Remittering
Benyttes dersom du skal lese inn remitteringsfiler manuelt.

Tilgjengelige formater:
- Camt.054 (Iso20022 avregningsretur)
- Pain002 (Iso20022 mottaksretur)
- Nets remittering
- Telepay avregningsretur (R2)
- Telepay mottaksretur (R1)

Standardimport
Standardimporten er Poweroffice Go sitt eget importformat.

Les mer om hvilke typer importer som kan gjøres, samt videre forklaring.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse