Regnskap

Splitt bilag

Har det blitt lest inn pdf-fil som inneholder bilagsbilder tilhørende ulike bilag, må disse splittes. Dette er typisk når flere bilag scannes til samme pdf.

Merk: For mottatte EHF fakturaer/kreditnotaer er denne funksjonaliteten blokkert for å ikke komme i konflikt med funksjon for alternative visninger.

For å splitte bilaget, trykk på knapp for flersidevisning av bilaget.

Hold markøren mellom bildene som skal splittes og trykk på splitteikonet som dukker opp for å markere splitting. En blå stiplet linje kommer fram mellom sidene der splitting er markert. Trykk «Oppdater» og «Tolk» for å gjennomføre splittingen med ny tolking.

De fradelte bilagsbildene vil legge seg sist (helt til høyre) i rekkefølgen av alle bilag til behandling.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse