Regnskap

Periodiser bilag

For å periodisere kostnader gjøres dette ved å trykke på periodiserings-ikonet på venstre side i beløpsfeltet. Konto må være angitt.

Velg så balansekonto og angi perioden kostnaden gjelder. Trykk «Ok» for å bekrefte periodiseringen.

OBS: det er alltid nettobeløpet som periodiseres. Mva blir postert på fakturadato.

Bilagsf_ring_periodiser_bilag.png

Når periodisering er satt på konteringslinjen vil periodisering-ikonet være blått. 

Bilagsf_ring_periodiser_bilag_aktivert_periodisering.png

Ved bruk av periodiseringsfunksjonen kan ikke debet- og kredit-konto angis på samme konteringslinje (aktuelt ved periodisering av manuelle bilag). Del føringen opp på 2 linjer. 

Bilagsf_ring_periodiser_bilag_med_motpost.png

Ved postering periodiseres nettobeløpet i utgangspunktet ut på antall dager angitt i datointervallet. Dette gjør at periodisert beløp mellom de ulike månedene i datointervallet vil avvike grunnet ulikt antall dager i månedene. Skal bilaget periodiseres med likt beløp over antall måneder angitt i datointervallet, må «Dato fra» fra settes til den første dagen i den første måneden og «Dato til» settes til den siste dagen i den siste måneden.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse