Faktura

Periodiser faktura/repeterende faktura

Periodisering av faktura/repeterende faktura gjøres på ordrelinjenivå.

Faktura

Trykk på pilen i feltet "Nettobeløp" og legg inn ønsket konto, balansekonto og datointervall for periodiseringen.

Repeterende faktura

Trykk på pilen i feltet "Nettobeløp" og legg inn ønsket konto, balansekonto og antall måneder framover i tid (fra fakturadato) for periodiseringen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse