Regnskap

Navigering i bilagsføringsbildet

For å navigere mellom bilagene, trykk på bilaget til høyre for å vise neste bilag og bilaget til venstre for å vise forrige bilag.

Bilagsf_ring_navigering_forrige_neste_bilag.png

Ligger mange bilag og venter på behandling, benytt bilagskøen for å finne ønsket bilag for å slippe å bla frem til ønsket bilag. Hold markør over for å vise bilaget i minatyr og klikk på plasseringen i bilagskøen for å velge ønsket bilag.

Bilagene i bilagskøen kan ha tre ulike fargekoder. 

Grå: Leverandørfaktura som forfaller om 7 dager eller senere samt alle andre bilagstyper.

Gul: Leverandørfaktura som forfaller i dag eller løpet av de 6 neste dagene.

Rød: Leverandørfaktura som har forfalt.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse