Regnskap

Korriger og reverser bilag

Har et bilag blitt postert feil er det mulig å korrigere eller reversere dette på en enkel måte.

Funksjonen gjelder per i dag kun inngående bilag som har bilagsbilde.

  • Korriger bilag

Gå inn på det posterte bilaget som skal korrigeres. Trykk «Rediger» og velg korriger.

Bilaget settes i korrigeringsmodus. Legg inn ønskede endringer på konteringslinjen(e).

Go tilbakefører opprinnelig kontering som endres automatisk, så tilbakeføring skal ikke legges inn.

I eksemplet over har konto på den andre konteringslinjen blitt endret fra 6600 til 6620.

Når endringene er lagt inn, trykk «Lagre korrigering». Legg inn eventuell kommentar, trykk «Korriger». Er bilaget i åpen, urapportert periode (mva-melding er ikke postert), korrigeres vanligvis originalbilaget uten bruk av korreksjonsbilag. Er bilaget i lukket eller rapportert periode (mva-melding er postert) vil korreksjonsbilag bli generert.

En fane i toppen av originalbilaget vil dukke opp med hva som er korrigert hvis det ikke er skapt korreksjonsbilag. Har det blitt skapt et korreksjonsbilag vil det i fanen ligge link til korreksjonbilaget. Klikk på denne for å åpne dette. Det er også opprettet link til korreksjonsbilaget i bilagets historikk.

På korreksjonbilaget ligger også link til originalbilaget.

Det er per i dag ikke mulig å korrigere data i bilagshode på et bilag som er eller har vært autorisert til betaling.

  • Reverser bilag

Gå inn på det posterte bilaget som skal reverseres. Trykk «Rediger» og velg reverser.

Legg inn kommentar, trykk «Reverser» og tilbakeføringsbilag blir generert.

En fane i toppen av originalbilaget vil dukke opp med link til tilbakeføringsbilaget. Klikk på denne for å åpne dette. Det er også opprettet link til tilbakeføringsbilaget i bilagets historikk.

Bilaget tilbakeføres i sin helhet. På tilbakeføringsbilaget ligger også link til originalbilaget.

Er bilaget eksempelvis ført mot feil leverandør og skal føres på nytt, benytt del-knappen for å kunne laste opp/sende bilagsbildet inn på nytt i bilagsføringen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse