Regnskap

Korriger og reverser bilag

Har et bilag blitt postert feil er det mulig å korrigere eller reversere dette på en enkel måte.

Funksjonen gjelder per i dag kun inngående bilag som har bilagsbilde.

  • Korriger bilag

Gå inn på det posterte bilaget som skal korrigeres. Trykk «Rediger» og velg korriger.

Bilaget settes i korrigeringsmodus. Legg inn ønskede endringer på konteringslinjen(e).

Go tilbakefører opprinnelig kontering som endres automatisk, så tilbakeføring skal ikke legges inn.

I eksemplet over har konto på den andre konteringslinjen blitt endret fra 6600 til 6620.

Når endringene er lagt inn, trykk «Lagre korrigering». Legg inn eventuell kommentar, trykk «Korriger» og korreksjonsbilag blir generert.

En fane i toppen av originalbilaget vil dukke opp med link til korreksjonbilaget. Klikk på denne for å åpne dette. Det er også opprettet link til korreksjonsbilaget i bilagets historikk.

Det er kun konteringslinje(r) med endringer som tilbakeføres og posteres på nytt, ikke hele bilaget. På korreksjonbilaget ligger også link til originalbilaget.

Det er per i dag ikke mulig å korrigere data i bilagshode og et bilag kan kun korrigeres én gang. Er korrigeringen gjort feil må bilaget tilbakeføres manuelt.

Endringer på avdeling, prosjekt og beskrivelse vil ikke generere korreksjonsbilag så lenge perioden ikke er låst (originalbilaget endres da direkte) og kan korrigeres flere ganger.

  • Reverser bilag

Gå inn på det posterte bilaget som skal reverseres. Trykk «Rediger» og velg reverser.

Legg inn kommentar, trykk «Reverser» og tilbakeføringsbilag blir generert.

En fane i toppen av originalbilaget vil dukke opp med link til tilbakeføringsbilaget. Klikk på denne for å åpne dette. Det er også opprettet link til tilbakeføringsbilaget i bilagets historikk.

Bilaget tilbakeføres i sin helhet. På tilbakeføringsbilaget ligger også link til originalbilaget.

Er bilaget eksempelvis ført mot feil leverandør og skal føres på nytt, benytt del-knappen for å kunne laste opp/sende bilagsbildet inn på nytt i bilagsføringen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse