Regnskap

Betalingsdetaljer

Betalingsdetaljene for bilagstype leveradørfaktura, leverandør kreditnota og utlegg kan endres ved å trykke på «Mer-knappen» på høyre side i bilagshodet. Bilagets betalingsdetaljer vil da komme fram.

  • Betaling

Velg om bilaget skal kunne utbetales, hake av eller på. Standard innstilling på dette hentes fra kontaktkortet til gjeldende leverandør. For utlegg vil hake alltid være på som standard.

Har bilaget blitt postert med feil utbetalingsstatus, kan dette legges til/fjernes fra bilaget også etter postering.

  • Betalingsdato

Velg annen utbetalingsdato hvis denne skal være annet enn forfallsdato.

  • Vent

Sett i hake om betaling skal settes på vent. Bilaget vil ikke kunne utbetales før denne status endres.

  • Betalingskonto

Velg bankkonto som faktura skal betales fra. Foreslått bankkonto vil alltid være klientens angitte driftskonto.

  • Valuta

Sett korrekt valuta på bilaget. Standard valuta hentes fra kontaktkortet til gjeldende leverandør. Fins ikke ønsket valuta i nedtrekksmeny, må denne gjøres tilgjengelig.

Kontere_bilag_avdeling_prosjekt.png

  • Valuta registerkode og valutaregister beskrivelse

Hvis et bilag skal betales til utenlandsk bankkonto, vil felter for valuta registerkode og valutaregister beskrivelse dukke opp. Skal bilaget betales gjennom Go og beløpet omregnet i NOK overstiger 100 000 NOK, må disse fylles ut. 

Systemet vil foreslå sist angitte kode og beskrivelse per leverandør.

Bilagsf_ring_betalingsdetaljer_valutaregister.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse