Regnskap

Telepay, behandling av filer

Før betalingstjenesten Telepay kan tas i bruk, må bankkontoer tilknyttes Telepayavtale via

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Betalingene autoriseres i menyen Betaling - Venter på autorisasjon. Les mer om autorisering av betalinger her.

 Når betalingen autoriseres overføres den til Forfallsoversikten. 

Det blir samtidig dannet en fil under Telepay. Denne filen må lastes opp i nettbanken ved å dobbelklikke på filen slik at den legger seg under Nedlastinger. Deretter må filen hentes inn i nettbanken.

Import av avregningsretur gjøres via Meny > Import og last opp remittering i filformat Telepay. Trykk Importer slik at avregningsreturen posteres. Betalingen er nå borte fra Forfallsoversikten og er betalingen er bokført.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse