Regnskap

Rediger betalingsdetaljer

Redigering av betalingsbetingelser gjøres ved å trykke på "Betalingsdato" på ønsket betaling via menyen Betalinger - Venter på autorisasjon. NB! Det er påkrevd at feltet "Årsak til endring" fylles ut.

 

 

I denne menyen kan følgende endringer gjøres:

Endre betalingsdato
Endring av betalingsdato gjøres ved å legge inn ny dato i feltet "Betalingsdato", skrive årsak til endringen og trykke Ok.

Delbetal faktura
Delbetaling av faktura gjøres ved å endre beløpet i feltet "Beløp".Når betalingen autoriseres (sendes til Nets for betaling) vil restbeløpet bli liggende igjen i betalingslisten. Restbeløpet kan settes på vent hvis ønskelig.

Sett betaling på vent
Ved å hake for "Vent", kan betalingen utsettes. Det vil da stå "På vent" i feltet "Betalingsdato" og bilaget lar seg ikke lenger betales.Når bilaget skal betales, må status endres tilbake. Fjern haken for «Vent», skriv inn beløpet som skal betales og sett inn betalingsdato. Oppgi årsak til endringen og trykk OK. Bilag er nå klar for betaling.

 

Korriger KID
Har betaling blitt avvist grunnet feil eller manglende KID korrigeres dette ved å gjøre endringer i feltet KID. Korriger eksisterende eller legg inn manglende KID, skriv årsak og trykk "Ok". Betalingen kan nå autoriseres på nytt.

Endring av mottakers bankkonto
Hvis det er registrert feil bankkonto hos mottaker, så endres bankkontonummeret i feltet "Bankkonto". Hvis ønsket bankkonto ikke er valgbart, trykk "Legg til" for å registrere riktig bankkontonummer slik at dette kan velges etterpå. Det nye bankkontonummeret blir tilknyttet kontakten.

 

Fjern betaling fra oversikt
Det er mulig å fjerne en betaling fra oversikten, f.eks hvis bilaget allerede er betalt. Dette gjøres ved å trykke "Fjern", skrive årsak til endring og OK.


 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse