Finans

Rediger betalingsdetaljer

Redigering av betalingsbetingelser gjøres ved å trykke på "Betalingsdato" på ønsket betaling via menyen Betalinger > Venter på godkjenning. NB! Det er påkrevd at feltet "Årsak til endring" fylles ut.

mceclip0.png

mceclip1.png

I denne menyen kan følgende endringer gjøres:

Delbetal faktura
Delbetaling av faktura gjøres ved å legge inn beløpet som ønskes betalt i feltet "Beløp". Når betalingen godkjennes vil restbeløpet bli liggende igjen i betalingslisten.

Endre betalingsdato
Endring av betalingsdato gjøres ved å legge inn ny ønsket dato i feltet "Betalingsdato".

Sett betaling på vent
Ved å sette hake for "Vent", kan betalingen utsettes. Det vil da stå "På vent" i feltet "Betalingsdato" og bilaget vil ikke la seg godkjenne med denne statusen. Når bilaget skal betales, må status endres tilbake. Fjern haken for «Vent», skriv inn beløpet som skal betales og sett inn betalingsdato.

mceclip2.png

Endring av mottakers bankkonto
Hvis det er registrert feil bankkonto hos mottaker, så endres bankkontonummeret i feltet "Bankkonto". Hvis ønsket bankkonto ikke er valgbart, trykk "Legg til" for å registrere riktig bankkontonummer slik at dette kan velges etterpå. Det nye bankkontonummeret blir tilknyttet kontakten.

Korriger KID
Har betaling blitt avvist grunnet feil eller manglende KID, korrigeres dette ved å gjøre endringer i feltet KID.

Fjern betaling fra oversikt
Det er mulig å fjerne en betaling fra oversikten, f.eks hvis bilaget allerede er betalt. Trykk da på knappen "Fjern".

Ekspressbetaling (betalinger til utenlands bankkonto)

Hvis betalingen skal utføres som ekspressbetaling, sett hake for dette.

Valuta registerkode (betalinger til utenlands bankkonto)

Legg inn eller korriger valuta registerkode. Dette er påkrevd utfylt av bank når en utenlandsbetaling er over et visst beløp.

Valutaregister beskrivelse (betalinger til utenlands bankkonto)

Legg inn eller korriger valutaregister beskrivelse.

Avgiftsfordeling (betalinger til utenlands bankkonto)

Endre hvem som skal betale transaksjonsavgiften. Standard står denne til "Delt mellom avsender og mottaker".

Betalinger_Vent_p__autorisasjon_betalingsdetaljer_utland.png

 

OBS: Dersom det er registrert uriktig eller manglende informasjon vedrørende bankkontoopplysningene til en leverandør, kan dette ikke endres herfra. Eksempelvis feil i BIC/SWIFT, IBAN eller bankkode.

Når en leverandørfaktura posteres vil den bli hardkodet med kontoinformasjonen som foreligger på posteringstidspunktet. Endring i BIC/SWIFT, IBAN eller bankkode etter postering vil derfor ikke påvirke betalingsfilen til banken. I slike tilfeller må fakturaen reverseres og bokføres på nytt, etter at opplysningene har blitt korrigert.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse